Audit DNSH

Audit de mediu "do no significant harm"

Ce reprezintă DNSH?

Principiul DNSH („do no significant harm”) trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind Taxonomia. Conform orientărilor tehnice privind aplicarea principiului DNSH, fiecare agent economic care beneficiază de finanțare din fonduri nerambursabile (POR 2021-2027, PNRR, etc) trebuie să prezinte în mod obligatoriu la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului un raport de audit DNSH, realizat de un către un auditor de mediu autorizat.

Raportul de audit DNSH demonstrează că activitatea economică finanțată se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului, contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu și nu prejudiciază în mod semnificativ niciunul dintre următoarele obiective de mediu: atenuarea schimbărilor climatice; adaptarea la schimbările climatice; folosirea durabilă și protecția apei și a resurselor marine; tranziția către o economie circulară; prevenirea și controlul poluării; protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

 

Beneficii audit DNSH

✓ Permite accesarea fondurilor europene
✓ Crește nivelul de conformare la cerințele legale
✓ Oferă accesul spre contractele/ licitațiile publice
✓ Îmbunătățește performanțele de mediu
✓ Reduce consumul de materii prime și de energie
✓ Reprezintă un avantaj competitiv
✓ Ajută la valorificarea oportunităților de pe piață

Etape audit DNSH

#1. SOLICITARE ȘI CONTRACTARE

 

✓ Completare și transmitere cerere de ofertă
✓ Transmitere ofertă către client
✓ Acceptare ofertă și semnare contract

#2. AUDITARE DNSH

 

Desemnare echipă de audit
Desfășurare audit DNSH
✓ Întocmire și transmitere raport DNSH

SOLICITĂ OFERTĂ

Pentru ofertă personalizată te rugăm să completezi formularul de mai jos.

Formular: Audit DNSH

Audit de mediu*

Standard(e) ISO

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Sună 0768 863 093SOLICITĂ OFERTĂ