Certificare ISO 37001

Sistemul de Management Anti-Mită

Despre

Standardul ISO 37001:2017 stabileşte cerinţe şi furnizează îndrumări pentru implementarea și certificarea unui sistem de management anti-mită conceput să ajute o organizaţie să prevină, să detecteze şi să lupte împotriva mituirii şi să se conformeze legilor anti-mită şi angajamentelor voluntare aplicabile activităţilor acesteia. Este aplicabil tuturor organizațiilor (sau părților unei organizații), indiferent de tipul, mărimea sau natura activității și indiferent dacă operează în sectorul public, privat sau fără scop lucrativ. 

 

Beneficii certificare ISO 37001

✓ Diminuează costurile, riscurile si pagubele implicării în acțiuni de mituire
✓ Promovează încrederea în cadrul negocierilor comerciale și îmbunătățește reputația
✓ Crește înrederea clienților și partenerilor de afaceri
✓ Oferă accesul spre contractele/ licitațiile publice
✓ Reprezintă un avantaj competitiv
✓ Permite accesarea fondurilor europene
✓ Crește nivelul de conformare la cerințele legale
✓ Ajută la valorificarea oportunităților de pe piață

Etape certificare ISO

#1. SOLICITARE ȘI CONTRACTARE

✓ Completare și transmitere cerere de ofertă
✓ Transmitere ofertă către client
✓ Acceptare ofertă și semnare contract

#2. AUDITARE ȘI CERTIFICARE

Desemnare echipă de audit
Desfășurare audit de certificare
✓ Întocmire raport de audit

#3. OBȚINERE CERTIFICAT

Evaluare raport de audit și emitere certificate
Audit de supraveghere I – la 12 luni de la emitere 
Audit de supraveghere II – la 24 luni de la emitere 

SOLICITĂ OFERTĂ

Pentru ofertă personalizată te rugăm să completezi formularul de mai jos.

Formular: Certificare ISO 37001

Standard(e) ISO*

Audit de mediu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Sună 0768 863 093SOLICITĂ OFERTĂ