Începând cu luna septembrie 2023, IQCert oferă servicii de audit de mediu privind respectarea principiului DNSH („do no significant harm”) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 privind Taxonomia

Conform orientărilor tehnice privind aplicarea principiului DNSH, fiecare agent economic care beneficiază de finanțare din fonduri nerambursabile (POR 2021-2027, PNRR, etc) trebuie să prezinte în mod obligatoriu la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului un raport de audit DNSH, realizat de un către un auditor de mediu autorizat. 

Raportul de audit DNSH demonstrează că activitatea economică finanțată se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului, contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu și nu prejudiciază în mod semnificativ niciunul dintre următoarele obiective de mediu: 

  • atenuarea schimbărilor climatice; 
  • adaptarea la schimbările climatice; 
  • folosirea durabilă și protecția apei și a resurselor marine; 
  • tranziția către o economie circulară; 
  • prevenirea și controlul poluării; 
  • protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Pentru a vă transmite oferta personalizată organizației dvs. vă rugăm să completați formularul din secțiunea “Solicită ofertă” sau să ne contactați telefonic – 0768.863.093 / email – contact@iqcr.ro

Sună 0768 863 093SOLICITĂ OFERTĂ